Fysische ecologie

Studiegidsnr:2001WETFEC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ivan Nijs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De abiotische omgeving van organismen varieert enorm in ruimte en tijd, waardoor de invloed van het milieu vaak verkeerd wordt ingeschat. Hoe variëren (1) temperatuur, vochtigheid, wind en straling juist in de lucht, en (2) temperatuur en water doorheen de bodem? Met behulp van de fysische principes achter deze variatie leer je het werkelijke microklimaat rond planten, dieren en micro-organismen met vrij hoge nauwkeurigheid berekenen op basis van beperkte beschikbare informatie, bv. meteo-data, bodemkarakteristieken, enz. Via eenvoudige extrapolatietechnieken en modellering kan je vermijden dat je een heleboel sensoren en dataloggers nodig hebt. Je leert ook hoe organismen zowel moleculen als energie uitwisselen met de omgeving via fluxen in lucht, water en bodem.

Enkele voorbeelden:

Hoe snel droogt een plas water op waar dieren in leven? Hoe warm wordt een blad tijdens klimaatextremen? Hoe verandert een vegetatie de windsnelheid (erin, maar ook erboven)? In welke temperaturen leven bacteriën op verschillende dieptes in de bodem? Hoeveel moet een mens drinken in de woestijn? Hoe snel kunnen nutriënten in de bodem naar een wortelhaartje stromen? Op hoeveel tijd koelt een opgewarmde krokodil die gaat jagen in koeler water terug af, en moet ze weer het water uit om opnieuw op te warmen? Hoeveel zonnestraling is er op 10 juli om 14h26 op 50° NB en 4°OL wanneer de zon schijnt? (geen sensor nodig…)

In dit ecologie-vak komen enkel de abiotische interacties tussen organismen en hun omgeving aan bod, niet de ecofysiologische gevolgen (die zitten in Plant ecology). Het vak is organisme-neutraal: fysische principes gelden voor alle soorten organismen.