Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fylogenie en systematiek

Studiegidsnr:2001WETFSY
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Raoul Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is een inleiding tot de fylogenetische systematiek, de tak van de biologie die tracht de historische verwantschappen tussen organismen te ontdekken en ze voor te stellen als een fylogenetische boom, een serie van opeenvolgende divergenties. De geschiedenis van de systematiek en de taxonomie wordt besproken, met aandacht voor de verschillende filosofieën en methodieken die ontwikkeld werden. Aan de hand van case-studies over de evolutionaire geschiedenis evolutie van planten en gewervelde dieren worden de principes, methoden en moeilijkheden van de fylogenetische systematiek verder geïllustreerd.