Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gedragsfysiologie

Studiegidsnr:2001WETGED
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marcel Eens
Annie Pinxten
Wendt Müller

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel staat de beschrijving en analyse van de mechanismen van proximale causaliteit van gedrag centraal (hoorcolleges, seminariewerk). Aan de hand van talrijke voorbeelden wordt aangetoond dat het begrijpen van fysiologische en neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan gedrag een belangrijke bijdrage kan leveren bij evolutionair biologisch onderzoek. De complexe relaties tussen gedrag en hormonen komen uitvoerig aan bod (gedragsendocrinologie), en dit in een expliciet evolutionair kader. Anderzijds wordt getracht om structuren en functies van de hersenen te begrijpen als adaptaties aan de fysieke en sociale omgeving van dieren (evolutionaire gedragsneurobiologie).

Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan

(1) de proximale basis van mannelijk en vrouwelijk reproductief gedrag, sociaal gedrag, ouderzorggedrag, biologische ritmes;
(2) sekse-verschillen in de fysieke structuur van de hersenen bij verschillende taxa en de relatie met seksueel-dimorfe gedragingen;
(3) evolutionair neurobiologisch onderzoek met betrekking tot reproductie en seksuele ontwikkeling;

(4) biopsychologische concepten en topics;
(5) cognitie en leer- en geheugenprocessen.