Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gevorderde kwantummechanica

Studiegidsnr:2001WETGKM
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Partoens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoewel voorkennis van een inleidende cursus kwantummechanica noodzakelijk is, start deze cursus met een bechrijving van de fundamenten van de kwantummechanica en de opbouw van het wiskundig formalisme, en omvat volgende onderdelen

 • Fundamentele concepten (kets, bras, (compatibele) observabelen, ...)
 • Positie en impuls (Poisson haakjes, positie en impuls representatie)
 • Kwantumdynamica (Schrodinger beeld, Heisenberg beeld)

Vervolgens komen in een volgend hoofdstuk verschillende benaderingsmethoden aan bod. In tegenstelling tot vorig hoofdstuk ligt er veel nadruk op rekenvaardigheid.

 • Tijdsonafhankelijke storingstheorie
 • De variationele methode .
 • Tijdsafhankelijke storingstheorie

Het derde hoofdstuk behandelt de kwantummechanische beschrijving van verstrooiingsexperimenten, en omvat

 • Lippmann-Schwingervergelijking
 • Born benadering
 • Het optisch theorema
 • Methode van de partiële golven
 • Verstrooiing van twee botsende deeltjes. Symmetrie.
 • Inelastische verstrooiing

Tot slot volgt een inleiding tot de relativistische kwantummechanica, met de

 • Klein-Gordon vergelijking
 • Dirac vergelijking

gevolgd door een inleiding  veldentheorie:

 • Canonische veldkwantisatie : inleiding
 • Canonische kwantisatie van het Schroedinger veld
 • Canonische kwantisatie van het Klein-Gordon  & Dirac veld
 • Canonische kwantisatie van het elektromagnetische (Maxwell) veld