Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gedrag: seminarie en vaardigheden

Studiegidsnr:2001WETGSV
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marcel Eens
Annie Pinxten
Wendt Müller

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er zullen verschillende vaardigheden die essentieel zijn bij gedragsonderzoek aangeleerd en toegepast worden tijdens individuele en/of groepsprojecten (bvb zelfstandig opstellen van gedragsprotocollen, deze uitvoeren, analyse en interpretatie van waarnemingsgegevens, schrijven van essay aan de hand van een opdracht, opstellen van hypothesen, schrijven van een kort onderzoeksvoorstel,...)