Gedrag: seminarie en vaardigheden

Studiegidsnr:2001WETGSV
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marcel Eens
Annie Pinxten
Wendt Müller

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er zullen verschillende vaardigheden die essentieel zijn bij gedragsonderzoek aangeleerd en toegepast worden tijdens individuele en/of groepsprojecten (bvb zelfstandig opstellen van gedragsprotocollen, analyse en interpretatie van waarnemingsgegevens, schrijven van essay aan de hand van een opdracht, opstellen van hypothesen, schrijven van een kort onderzoeksvoorstel,...)