Gevorderde topologie

Studiegidsnr:2001WETGTO
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bob Lowen
Eva Colebunders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de theorie van uniforme ruimten en de Cech-Stone compactificatie. In het bijzonder besteden we aandacht aan:

completietheorie,

het gebruik hiervan om de Cech-Stone compactificatie te maken,

alternatieve karakterisaties van de Cech-Stone compactificatie,

de Cech-Stone compactificatie van de natuurlijke getallen en van ordinalen.