Geschiedenis van de wiskunde

Studiegidsnr:2001WETGWI
Vakgebied:Wiskunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Bourbaki-groep had een bepalende invloed op het huidige wiskunde onderwijs en onderzoek. We werken samen door het boek "Bourbaki, a secret society of mathematicians" door M. Mashaal. We behandelen de vroege voorlopers, het onstaan en de ontwikkeling van de groep. We bespreken de belangrijkste delen van de "Elements de mathematiques" en gebruiken het online Bourbaki archief om hun ontstaansgeschiedenis te leren. We bespreken ook de invloed die Bourbaki had op andere domeinen (zoals kunst en literatuur) en besluiten met een critische kijk.