Homological algebra and derived categories

Studiegidsnr:2001WETHAC
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wendy Lowen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus is een inleiding is tot de klassieke homologische algebra maar legt ook de link legt met de moderne aanpak van dit onderwerp via derived en triangulated categories.
Specifieke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
- abelse categorieen, ketencomplexen
- injectieve en projectieve resoluties, Tor, Ext, afgeleide functoren
- homologische dimensies
- simpliciale methodes
- Hochschild (co)homologie

- De Rham cohomologie
- derived en triangulated categories