Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Herpetology

Course Code :2001WETHER
Study domain:Biology
Bi-anuall course:Taught in academic years starting in an odd year
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:23
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Raoul Van Damme

3. Course contents *

Case studies from different areas in biology are used to illustrate the usefulness of amphibians and reptiles as model organisms.