Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wiskundige logica

Studiegidsnr:2001WETMAL
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Laenens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wetenschappers presenteren hun wetenschappelijke bevindingen mondeling op conferenties en schriftelijk in tijdschriften en in conferentieproceedings. In deze cursus simuleren we een conferentie en krijg je de mogelijkheid  om je favoriete onderwerp(en) uit de wiskundige logica te bestuderen. Voorbeelden van onderwerpen zijn formele getallentheorie, axiomatische verzamelingenleer, modale logica, logisch programmeren, natuurlijke taalverwerking, tijdslogica, redeneren met onvolledige informatie, vage logica, intuïtionistische logica, enz.