Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Meteorology, climatology and global change

Studiegidsnr:2001WETMKG
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ivan Janssens
Sara Vicca

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Weer en klimaat spelen een belangrijke rol in ons leven en zijn de laatste jaren steevast frontpaginanieuws.Klimatologische factoren beïnvloeden bijvoorbeeld de manier waarop we ons kleden, de vorm van landschappen, adaptaties van plant en dier. Het eerste deel van deze cursus biedt een overzicht van de dynamische processen in de atmosfeer die het weerbeeld bepalen, m.a.w. geeft een verklaring voor de alledaagse weeromstandigheden. In het tweede deel worden zowel de wereldwijde temperatuur- en neerslagregimes als de verschillende klimatologische regio’s besproken. Het laatste deel licht de veranderende klimaten in het verleden toe, evenals de mogelijke oorzaken van klimaatsveranderingen, en plaatst het geheel in de context van “Global Change”.