Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Multirooster en multischaal oplossingen

Studiegidsnr:2001WETMMO
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Siegfried Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak behandelt numerieke oplossingsmethoden die gebruik maken van de verschillende lengte en tijdsschalen aanwezig in de probleemstelling.

Zo kan het Poissonprobleem zeer efficiënt opgelost worden met behulp van een hiërarchie van discretisaties op roosters met verschillende roosterafstanden. Elk rooster bekijkt het probleem op een verschillende schaal en de combinatie van die voorstellingen laat toe efficient tot een oplossing te komen.

De cursus vangt aan met de analyze van de convergentie van Jacobi en Gauss-Seidel iteraties. Vervolgens worden interpolatie en restrictie operatoren geintroduceerd. In de daaropvolgende lessen wordt de werking van de multirooster methode geanalyzeerd.

 

 • Multirooster technieken.
  • Jacobi en Gauss-Seidel iteraties
  • Interpolatie en restrictie operatoren
  • multirooster analyse
  • Algebraische multigrid
 • Barnes-Hut algoritme en hierarchische methoden
 • Fast Multipole methoden