Magnetische resonantie van biomoleculen

Studiegidsnr:2001WETMRB
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen: inleiding in het densiteitsoperator formalismus nodig voor de beschrijving van magnetische resonantie experimenten. NMR: inleiding in wat we van een NMR experiment kunnen leren, de belangrijkste experimenten en hun fysische achtergrond EPR: inleiding in wat kan geobserveerd worden,de fysische achtergrond van continuous-wave en gepulste EPR experimenten Met voorbeelden van toepassingen uit de moleculaire biofysica