Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Magnetische resonantie van biomoleculen

Studiegidsnr:2001WETMRB
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen: inleiding in het densiteitsoperator formalismus nodig voor de beschrijving van magnetische resonantie experimenten. NMR: inleiding in wat we van een NMR experiment kunnen leren, de belangrijkste experimenten en hun fysische achtergrond EPR: inleiding in wat kan geobserveerd worden,de fysische achtergrond van continuous-wave en gepulste EPR experimenten Met voorbeelden van toepassingen uit de moleculaire biofysica