Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Project interaction of radiation with matter

Studiegidsnr:2001WETPIR
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er worden jaarlijks varierende simulatieopdrachten aangeboden, waarin telkens 1 detectieprincipe centraal staat. Deze kunnen ondermeer zijn: ionisatie van een gas of vloeistof, scintillatie, cerenkov straling, creatie van ladingsdragers in een halfgeleider en caloriemeters. 

De student maakt zich eerst vertrouwd met de fysische principes die aan de basis liggen van het detectieprincipe aan de hand van aangeboden referentiewerken. 

Daarna simuleert de student een zeer eenvoudige ideale detector gebaseerd op 1 detectieprincipe. De student doet dit aan de hand van een aageboden open source C++ softwarepakket: GEANT4 (http://geant4.cern.ch/)

Bij de simulatie worden verschillende parameters onderzocht: energieafhankelijkheid, soort materiaal, soort van interactieprocessen.

In een volgende fase wordt dan een meer realistische detector ontwikkeld, gebaseerd op bvb. het aanleggen van electrische of magnetische velden, het maken van een gesandwichete kaloriemeter, time-of-flight principe, ...