Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Project physics of low-dimensional systems

Course Code :2001WETPLD
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:45
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Milorad Milosevic

3. Course contents *

In this project, the student will analyze and describe a given problem of current interest in low-dimensional physics.