Plant-microbe interactions

Studiegidsnr:2001WETPMI
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Prinsen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Dit opleidingsonderdeel is samengesteld uit een selectie van artikels, aangeboden via Blackboard. Via seminariewerk en recente artikels wordt tijdens deze cursus dieper ingegaan op de symbiotische aspecten van plant-bacterie interacties.

De opgegeven artikels zijn zo gekozen zodat er tegenstrijdige data worden weergegeven.


Volgende topics worden behandeld:

- Agrobacterium tumefaciens en Agrobacterium rhizogenes systemen en hun implicaties in genetische manipulaties van planten.

- Rhizobium sp.

- Mycorrhiza

- Relatie symbiose versus pathogeniciteit en verwonding

- Quorum sensing

- Evolutionaire aspecten van symbiose

- cell-cell tranfer

- immune respons

- heavy metal resistance

- signalling

- plant cell death
  
 
Naast de opgegeven te kennen artikels zijn een aantal artikels opgegeven als achtergrondinformatie die kunnen gebruikt worden om de zelfstudie te vergemakkelijken.