Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Plant-microbe interactions

Studiegidsnr:2001WETPMI
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Prinsen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Dit opleidingsonderdeel is samengesteld uit een selectie van artikels, aangeboden via Blackboard. Via seminariewerk en recente artikels wordt tijdens deze cursus dieper ingegaan op de symbiotische aspecten van plant-bacterie interacties.

De opgegeven artikels zijn zo gekozen zodat er tegenstrijdige data worden weergegeven.


Volgende topics worden behandeld:

- Agrobacterium tumefaciens en Agrobacterium rhizogenes systemen en hun implicaties in genetische manipulaties van planten.

- Rhizobium sp.

- Mycorrhiza

- Relatie symbiose versus pathogeniciteit en verwonding

- Quorum sensing

- Evolutionaire aspecten van symbiose

- cell-cell tranfer

- immune respons

- heavy metal resistance

- signalling

- plant cell death
  
 
Naast de opgegeven te kennen artikels zijn een aantal artikels opgegeven als achtergrondinformatie die kunnen gebruikt worden om de zelfstudie te vergemakkelijken.