Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Project microscopy and spectroscopy

Course Code :2001WETPMS
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:45
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Timothy Pennycook
Wim Wenseleers

3. Course contents *


The course covers the principles of different advanced microscopy and spectroscopy techniques. Possible theoretical and experimental topics for projects are given below:
Effect of doping on the optical response of photorefractive
bismuth sillenites
 
Interface characterization in complex oxide multilayers by HAADF STEM
 
Electron tomography for nanostructured materials
 
3D investigation of precipitates by FIB/SEM