Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum organismale biologie

Studiegidsnr:2001WETPOB
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Peter Aerts
Ronny Blust
Raoul Van Damme
Wendt Müller

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De praktijk van het onderzoek voorgesteld in de cursussen 'Evolutionaire en Ecologische Fysiologie' en 'Functionele Morfologie Vertebraten' wordt toegelicht. Concreet betekent dit dat op het niveau van het organisme praktische oefeningen worden afgewerkt die moeten toelaten om onderzoekservaring op te doen en inzichten te verwerven in het domein van de thermische biologie, het energiemetabolisme en de werking van spier-bot-systemen.
Praktisch: in groep (3-4 pers) wordt een onderzoekstopic uitgewerkt.  Hiervoor worden eerst een aantal onderzoeksartikels inhoudelijk verwerkt.  Vervolgens wordt in samenspraak met de begeleider een experiment opgezet en uitgevoerd.  Data worden verder geanalyseerd en in een verslag gepresenteerd en bediscussieerd.  De resultaten worden finaal aan de groep gepresenteerd (powerpoint-presentatie).