Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Primatology

Course Code :2001WETPRI
Study domain:Biology
Academic year:2019-2020
Semester:1st semester
Contact hours:40
Credits:4
Study load (hours):112
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Jeroen Stevens
Jeffrey Pereboom

3. Course contents *