Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Primatology

Course Code :2001WETPRI
Study domain:Biology
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:40
Credits:4
Study load (hours):112
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Jeroen Stevens
Jeffrey Pereboom

3. Course contents *