Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Individueel Project

Studiegidsnr:2001WETPRO
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student neemt, onder begeleiding, deel aan een wetenschappelijk onderzoek en rapporteert over de resultaten in een projectverslag. Het Individueel Project wordt verricht in een andere onderzoeksdiscipline dan de Masterproef en liefst ook in een andere onderzoeksgroep.
De keuze van het onderwerp gebeurt op het einde van de 1e semester in het eerste Masterjaar, volgens een door de opleiding vastgestelde procedure. Het Individueel Project wordt geëvalueerd door de promotor (eventueel bijgestaan door co-promotor of projectbegeleiders) en een assessor.