Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Restoration ecology

Course Code :2001WETREC
Study domain:Biology
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:55
Credits:4
Study load (hours):112
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Ruurd van Diggelen
Willem-Jan Emsens

3. Course contents *

The course starts with an overview of the ecological background and societal context of restoration ecology. Then problems and possibilities for restioration of some ecosystem types are discussed: Mires, bogs & fens, , Heathlands and nutrient-poor grasslands, Grasslands, Forest, Coastal habitats, Inland surface waters. Next more general topics are present: Restoration of soil functions, Restoring resilience, Spontaneous succession as a restoration tool, Ecological Restoration in the EU Biodiversity Strategy

 The different aspects of restoration are presented during 4 excursion days in Belgium, Germany and the Netherlands where different projects are visited.