Reconstructietechnieken in medische beeldvorming

Studiegidsnr:2001WETRMB
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Sijbers
Jan De Beenhouwer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt analytische en iteratieve reconstructie algoritmes dewelke in medische beeldvormingsprocessen worden gebruikt. Specifiek zullen deze technieken in CT, SPECT, PET en MRI besproken worden. Belangrijke onderdelen van de cursus zijn:

  • principe van tomografische beeldvorming
  • de Radon transformatie
  • het Fourier snede theorema
  • gefilterde terugprojectie
  • iteratieve reconstructie algoritmen (ART, SART, SIRT, ...)