Symmetrie in de fysica

Studiegidsnr:2001WETSFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Partoens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden de gevolgen van symmetrie in de kwantumfysica onderzocht. De belangrijkste concepten worden geïntroduceerd: abstracte groepentheorie, puntgroepen, representatietheorie, matrixelement-theorema's, basiselementen van de Lie-groepen, en ruimtegroepen. Toepassingen worden behandeld in atomaire-, moleculaire-, vastestof-, en elementaire-deeltjesfysica.