Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Symmetrie in de fysica

Studiegidsnr:2001WETSFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Partoens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden de gevolgen van symmetrie in de kwantumfysica onderzocht. De belangrijkste concepten worden geïntroduceerd: abstracte groepentheorie, puntgroepen, representatietheorie, matrixelement-theorema's, basiselementen van de Lie-groepen, en ruimtegroepen. Toepassingen worden behandeld in atomaire-, moleculaire-, vastestof-, en elementaire-deeltjesfysica.