Seminarie Analyse en Meetkunde

Studiegidsnr:2001WETSMA
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sonja Hohloch

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. De voordrachten van de onderzoekers zijn gemotiveerd door hun onderzoeksgebieden, d.w.z. verspreid over stochasieke analyse, analyse, gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, dynamische systemen and differentiaalmeetkunde.
  2. Criterium voor studiepunten/cijfer voor studenten: één voordracht geven. Preciezer: studenten in Master1 spreken een zinvol onderwerp in een van de boven vermelde gebieden af en geven een 30-60min presentatie hierover. Studenten in Master2 kunnen/zouden een voordracht over het onderwerp van hun masterproefschrift geven (= goede voorbereiding met feedback voor de "masterpresentatie" op het eind van het 2de masterjaar!).