Seminarie numerieke analyse

Studiegidsnr:2001WETSNA
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel In't Hout
Wim Vanroose
Annie Cuyt
Uwe Peter Wystup

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student bestudeert recente wetenschappelijke literatuur over numeriek georiënteerde onderzoeksonderwerpen die in het reguliere bachelor-masterprogramma niet aan bod komen. De gekozen lesformule ambieert een evenwichtige afwisseling tussen presentaties van de deelnemende studenten en de verantwoordelijke onderzoeksgroepen. Tevens worden gastsprekers, van binnen en buiten de UA, uitgenodigd.