Software reengineering

Studiegidsnr:2001WETSRE
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Serge Demeyer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de 'state-of-the-art' omtrent het reengineeren van bestaande software systemen. Dit behelst enerzijds een kennismaking met recent onderzoek terzake, en anderzijds een overzicht van principes, technieken en vaardigheden die vandaag de dag in de praktijk gebruikt worden.

De cursus heeft dan ook een erg praktische inslag en beslaat naast een minimum aan theorie (gedoceerd in de vorm van reengineering patterns) ook lab-sessies (uitproberen van allerhande werktuigen) en een project (waar een bestaand groot software systeem wordt geherstructureerd).