Statistische en wiskundige natuurkunde

Studiegidsnr:2001WETSWN
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michiel Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de cursus voeren we stochastische modellen in om of fenomenologische wijze niet-evenwichtsprocessen te beschrijven.

Kansrekening en Markovprocessen

stochastische differentiaalvergelijkingen

Brownse beweging: de Langevin vergelijking

 

In het hoofdstuk over worden benaderde vergelijkingen voor niet-evenwichtsfysica uit de Hamilton bewegingsvergelijkingen afgeleid. We behandelen de

  • Liouville vergelijking
  • BBGKY hierarchie
  • Vlasov vergelijking
  • Boltzmann vergelijking en H-theorema
  • Pauli master vergelijking

 

Evenwichts-statistische Fysica van interagerende systemen

Na dit deel van de cursus heb je een begrip van fase-overgangen vanuit de statistische fysica en kan je door benaderingen toe te passen een heleboel eigenschappen van de fase-overgangen berekenen.

Specifieke subdoelstellingen:

-  eigenschappen van fase-overgangen analyseren en aantonen

- gemiddeld veld theorie gebruiken in berekeningen

- de Gaussische benadering toepassen op vraagstukken over de theorie van statistische velden

- concepten van de renormalisatiegroep toelichten en verduidelijken hoe ze helpen om tweede-orde fase-overgangen te beschrijven