Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Statistische en wiskundige natuurkunde

Studiegidsnr:2001WETSWN
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michiel Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de cursus voeren we stochastische modellen in om of fenomenologische wijze niet-evenwichtsprocessen te beschrijven.

Kansrekening en Markovprocessen

stochastische differentiaalvergelijkingen

Brownse beweging: de Langevin vergelijking

 

In het hoofdstuk over worden benaderde vergelijkingen voor niet-evenwichtsfysica uit de Hamilton bewegingsvergelijkingen afgeleid. We behandelen de

  • Liouville vergelijking
  • BBGKY hierarchie
  • Vlasov vergelijking
  • Boltzmann vergelijking en H-theorema
  • Pauli master vergelijking

 

Evenwichts-statistische Fysica van interagerende systemen

Na dit deel van de cursus heb je een begrip van fase-overgangen vanuit de statistische fysica en kan je door benaderingen toe te passen een heleboel eigenschappen van de fase-overgangen berekenen.

Specifieke subdoelstellingen:

-  eigenschappen van fase-overgangen analyseren en aantonen

- gemiddeld veld theorie gebruiken in berekeningen

- de Gaussische benadering toepassen op vraagstukken over de theorie van statistische velden

- concepten van de renormalisatiegroep toelichten en verduidelijken hoe ze helpen om tweede-orde fase-overgangen te beschrijven