Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Remote sensing

Studiegidsnr:2001WETTDT
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Frank Veroustraete

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

I. Basisprincipes remote sensing:
(Electromagnetisch spectrum, atmosferische vensters, stralingsinteracties met vegetatie)

II. Sensortechnieken en -types, satellietplatforms, vliegtuigobservatie:
(Overzicht van sensoren, platforms en omloopbanen)

III. Satellietbeeldverwerking: geometrische correctie en kaartprojecties,
atmosferische correctie, stralingstransfermodellering en bi-directionele reflectantie

IV. Beeldinterpretatie en -nabewerking: spectrale informatie, geometrische resolutie,
radiometrie, beeldinformatiereductie (histogrammen, classificatie)), patroonherkenning

V. Opbouw van een remote sensing productieketen:
(Excursie: bezoek aan een beeldverwerkingscentrum)

 


Remote sensing toepassingen

Casus 1: Veldtechnieken en productvalidatie: Veldsensoren, bepaling van
         biofysische variabelen (LAI, fAPAR, vegetatiebedekkingsgraad, ...)
Casus 2: Remote sensing toepassing in de problematiek van klimaatwijziging
         (schatting van koolstoffluxen en -balansen)
Casus 3: Toepassing van remote sensing in het domein van de hydrologie
         (evapotranspiratie en bodemvochtschattingen)
Casus 4: Toepassing van hyperspectrale remote sensing bij de bepaling van
         biodiversiteit (Klassificatie van kustvegetatie)
Casus 5: Toepassing van remote sensing in mariene milieus (stralingstransfer
         in water, chlorofyll concentratie, totaal gesuspendeerd materiaal,
         kustbescherming en materiaaltransport)