Remote sensing

Studiegidsnr:2001WETTDT
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Frank Veroustraete

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

I. Basisprincipes remote sensing:
(Electromagnetisch spectrum, atmosferische vensters, stralingsinteracties met vegetatie)

II. Sensortechnieken en -types, satellietplatforms, vliegtuigobservatie:
(Overzicht van sensoren, platforms en omloopbanen)

III. Satellietbeeldverwerking: geometrische correctie en kaartprojecties,
atmosferische correctie, stralingstransfermodellering en bi-directionele reflectantie

IV. Beeldinterpretatie en -nabewerking: spectrale informatie, geometrische resolutie,
radiometrie, beeldinformatiereductie (histogrammen, classificatie)), patroonherkenning

V. Opbouw van een remote sensing productieketen:
(Excursie: bezoek aan een beeldverwerkingscentrum)

 


Remote sensing toepassingen

Casus 1: Veldtechnieken en productvalidatie: Veldsensoren, bepaling van
         biofysische variabelen (LAI, fAPAR, vegetatiebedekkingsgraad, ...)
Casus 2: Remote sensing toepassing in de problematiek van klimaatwijziging
         (schatting van koolstoffluxen en -balansen)
Casus 3: Toepassing van remote sensing in het domein van de hydrologie
         (evapotranspiratie en bodemvochtschattingen)
Casus 4: Toepassing van hyperspectrale remote sensing bij de bepaling van
         biodiversiteit (Klassificatie van kustvegetatie)
Casus 5: Toepassing van remote sensing in mariene milieus (stralingstransfer
         in water, chlorofyll concentratie, totaal gesuspendeerd materiaal,
         kustbescherming en materiaaltransport)