Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theory of Fundamental Interactions

Course Code :2001WETTFW
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Francesco Hautmann
Eddi De Wolf

3. Course contents *

The course content is that of the textbook: Modern Particle Physics by Mark Thomson. We study the Dirac equation, elektromagnetic processes (QED), Feynman diagrams and elements of  the Strong Interactions (QCD), the Weak Interactions and the Standardmodel. Solving the numerous exercises in the book is an essential part of the course.