Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Scientific writing in English

Studiegidsnr:2001WETWSE
Vakgebied:Biologie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Van De Poel
Ivan Janssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De BIO COM cursus bestaat uit twee onderdelen: een Blackboard (BB) studiepakket voor autonome verwerking en een schrijftraject (ST).

BB-BIO COM biedt de deelnemer aan de hand van meer dan 300 reflectieoefeningen (gebaseerd op papers door biologen geschreven en gepubliceerd of door medestudenten aangeleverd) inzicht in 1) de onderdelen van een wetenschappelijk artikel, 2) de opbouw van wetenschappelijke argumentatie en 3) inzichten voor Nederlandstaligen die academisch Engels schrijven.

ST-BIO COM  biedt gelijklopend aan de cursusdeelnemers de mogelijkheid om een paper te schrijven gebaseerd op hun eigen thesiswerk of data van een individueel project. Aan de hand van verschillende feedbackmomenten wordt de student op eventuele fouten gewezen en worden suggesties voor verbetering aangereikt.