Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wiskundige methoden in theoretische fysica

Studiegidsnr:2001WETWTF
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michiel Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Complexe analyse is de studie van complexe functies van complexe variabelen. Heel concreet is het de bedoeling dat u na deze cursus zodanig vertrouwd bent met de technieken van complexe analyse dat u een hele resem integralen en differentiaalvergelijkingen méér kunt oplossen dan voor deze cursus. Verder komen ook een aantal speciale functies, hun genererende functie en hun differentiaalvergelijkingen aan bod.

We zullen de volgende onderwerpen behandelen:

  • Analytische complexe functies
  • Stelling van Cauchy
  • Taylor- en Laurentreeksen
  • Riemann-oppervlakken
  • Rekenen met kringintegralen
  • Laplace transformaties / Bromwitch contour  
  • Gamma functie
  • Besselfuncties
  • hypergeometrische functie