Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Capita selecta: X-ray analysis and analytical imaging

Studiegidsnr:2001WETXAB
Vakgebied:Chemie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens
Piet Van Espen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

(a) bulk-XRF: energie- en golflengte dispersieve instrumentatie en electronica, 

(b) kwantitatieve analyse met behulp van bulk-XRF: spectrum evaluatie en kwantificatiemodellen, 

(c) micro-XRF: X-straal optica, toepassingen, vergelijking met andere micro-analytische methoden; 

(d) total reflection XRF: principe, voor- en nadelen ten opzichte van conventionele XRF, 

(e) proton-induced X-ray emission en andere IBA (ion-beam analysis) methoden, 

(f) synchrotron straling: opbouw van een synchrotron, voordelen van het gebruik van synchrotron straling met inbegrip van vergelijking met conventionele vormen van XRF, kristal- en multilaag-monochromatoren 

(g) X-straal absorptie spektroskopie, X-straal foto-electron spectroscopie en Auger electron spectroscopie en 

(h) X-straal radiografie en tomografie.