Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderwijskundige concepten 1B

Studiegidsnr:2002ASEELC
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Onderwijskundige concepten 1A
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Elke Struyf
Wouter Schelfhout
Jan T'Sas
Els Tanghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit is het derde opleidingsonderdeel binnen de leerlijn ‘Onderwijskunde’: ‘Onderwijsontwikkeling en -innovatie’. Het omvat leerinhouden rond vier thema’s: (1) Onderwijsontwerp en technologie, (2) Klasmanagement, (3) Leer- en denkprocessen en (4) School- en professionaliseringsbeleid. De eerste drie thema’s zijn eerder al behandeld in een ander opleidingsonderdeel van de leerlijn ‘Onderwijskunde’.

 

[Onderwijsontwerp en technologie]

Motiverend taakdesign

ICT-integratiemodellen

Design-modellen

Educational Engineering & Distributed Design (Personal Goal Theory)

[Klasmanagement]

Voor het thema Klasmanagement worden geen nieuwe inhouden meer aangereikt, maar passen de studenten de eerder geziene kaders toe op eigen ervaringen rond klasmanagement en reflecteren ze over hun eigen subjectieve onderwijstheorie rond klasmanagement en de ontwikkeling van een eigen lerarenstijl.

 

[Leer- en denkprocessen]

Metacognitieve theorieën en didactische modellen, gekoppeld aan individuele analyse doceerprofiel

Koppeling leer- en onderwijsprofiel in functie van zelfstandig leren van leerlingen

 

[School- en professionaliseringsbeleid]

Organisatie en aansturingsmechanismen (deel 1): algemene organisatie onderwijs in Vlaanderen; belangrijke regelgeving/vernieuwingen; kwaliteitscontrole via eindtermen/leerplannen, steekproeven/centrale examens; werking onderwijsinspectie;

Schoolbeleid, onderwijskundig leiderschap en de leraar (deel 1): algemeen denkkader: wisselwerking tussen uitdagingen in onderwijs, afbakening kwaliteit (cfr rOK en TOK), (onderwijskundige) kernprocessen en professionaliseringsbeleid; schoolcultuur- en organisatie; dragers van beleidsvoerend vermogen;

Leren reflecteren over eigen professioneel netwerk, professionaliseringsbehoeften en aanpak vanuit een breder denkkader (deel 1).