Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderwijskundige concepten 2

Studiegidsnr:2002ASEELD
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tom Smits
Elke Struyf
Wouter Schelfhout
Jan T'Sas
Gilberte Verbeeck
Els Tanghe
Caroline Van Der Bruggen
Tania Van Passen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit is het vierde opleidingsonderdeel binnen de leerlijn ‘Onderwijskunde’. De focus in OC2 / OK4 ligt op aspecten van schoolbeleid binnen een bredere maatschappelijke context, met specifieke aandacht voor taalbeleid, leerlingenbegeleiding en professionaliseringsbeleid. Er gaat veel aandacht naar de wisselwerking tussen aspecten van het schoolbeleid en de rol van de leraar hierbij. De thema’s school- en professionaliseringsbeleid en leerlingenbegeleiding zijn eerder al behandeld in een ander opleidingsonderdeel van de leerlijn ‘Onderwijskunde’ waarbij telkens leerinhouden werden aangereikt en een opdracht, waar mogelijk gelinkt aan de stages,  werd opgestart. Op deze wijze kunnen de studenten de leerinhouden op verdiepend niveau verwerken en hun inzichten versterken vanuit hun ervaringen tijdens de stages.

 

School- en professionaliseringsbeleid

Schoolbeleid, onderwijskundig leiderschap en de leraar (deel 2). Nood aan responsief vermogen en onderwijskundig beleid, met linken naar/ toepassing op onder meer: leerlingenbegeleiding, taalbeleid, diversiteitsbeleid; haalbaar en gedragen werken aan school- en kwaliteitsontwikkeling via vormen van leergemeenschappen, coach-the-coach/waarderend coachen; delen van (onderwijskundig) leiderschap via beleidsteams.

Organisatie en aansturingsmechanismen onderwijs in Vlaanderen (deel 2): planlast en de kerntaken van de leraar; het loopbaandebat, de loopbaan van de leraar en professionalisering; onderwijsactualiteit kritisch leren duiden;

HRD-beleid in scholen; aanvangsbegeleiding: de rol van beginnende en ervaren leraren in teams: leren reflecteren over eigen professioneel netwerk, professionaliseringsbehoeften en aanpak vanuit een breder denkkader (deel 2); aanvangsbegeleiding.

 

School in een superdiverse samenleving

Er worden geen nieuwe leerinhouden meer aangereikt. De studenten passen de inzichten verworven in OK1 toe bij een stadstraject rond onderwijs in de grootstedelijke context (zie verder). De studenten kunnen ervoor opteren om aanvullend studiewerk te verrichten om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en/of te verruimen.

 

Taalbeleid

De kwaliteitscirkel van een taal-/talenbeleid: waaraan moet een effectief taalbeleidsplan voldoen?

De werking van een taalteam: wie maakt er deel van uit? Hoe zorgt het voor een breed gedragen visie? Welke concrete taalacties zijn er zoal en op welk niveau en door wie worden ze ingezet?

 

Leerlingenbegeleiding

Er worden geen nieuwe leerinhouden meer aangereikt. De studenten kunnen ervoor opteren om aanvullend studiewerk te verrichten om hun kennis en vaardigheden op het vlak van leerlingenbegeleiding te verdiepen en/of te verruimen.