Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Dermofarmacie

Studiegidsnr:2002FBDFAZ
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:22.5
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Julien Lambert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De cursus omvat 3 delen :
- Bespreking van verschillende huidziekten en hun medicamenteuze behandeling (Prof. J. Lambert)
- Het galenisch luik omvat de bespreking van de dermatologische bereidingen opgenomen in het Therapeutisch Magistraal Formularium, alsook de nieuwere artsenijvormen voor dermatologische toepassing