Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Management en organisatie

Studiegidsnr:2002FBDOOD
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johanna Vanderstraeten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het theoretisch deel worden concepten en hedendaagse trends in management (strategie en organisatie) besproken. Ook wordt een beeld geschetst van de manager en zijn/haar taken. We besteden aandacht aan enkele basistheorieën inclusief basisbegrippen en concepten zoals omgevingsdynamiek, omgevingsanalyse, strategietypes, planning, leiderschap, organisatiecultuur, organisatiestructuur, ambidextrous organisatie, etc.

In het praktijkgedeelte, dat deels parallel loopt met deel 1, passen de studenten de theoretische kennis systematisch toe in een reële organisatie naar keuze. Toepassen impliceert dat de theorie gebruikt wordt als “(analyse)bril” om naar de complexe werkelijkheid te kijken, deze te analyseren en te bevatten. Op deze wijze leren studenten de complexe werkelijkheid te ordenen, te duiden, te benoemen en te begrijpen (een belangrijk aspect van hun latere job als leidinggevende of manager).