Historisch atelier

Studiegidsnr:2002FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Bruno Blondé
Bert De Munck
Gerrit Verhoeven
Veerle Fraeters
Guido Marnef
Ilja Van Damme
Marnix Beyen
Luc Duerloo
Peter Stabel
Hilde Greefs
Karin Hofmeester
Christian Laes
Tim Soens
Jeroen Puttevils
Maarten Van Ginderachter
Paul Janssenswillen
Vincent Scheltiens
Malika Dekkiche
Greet De Block
Roschanack Shaery-Yazdi
Reinoud Vermoesen
Wannes Dupont
Michael Auwers
Eline Van Onacker
Iason Jongepier
Houssine Alloul
Steven Thiry
Pieter De Graef
Ellen Janssens
Tine Van Osselaer
Andrea Graus
Chiara Candaele

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


In het Historisch Atelier doorlopen de studenten alle fazen van het historisch wetenschappelijk onderzoek. Verschillende onderwerpen komen aan bod, gerelateerd aan het eigen onderzoek in de masterscriptie. De studenten worden hiertoe onderverdeeld in een vijftal thematische groepen. Tijdens periodieke discussiecolleges wordt de stand van zaken van het onderzoek besproken en wordt gereflecteerd over het opzet van het onderzoek; het concipiëren van innovatieve onderzoeksvragen; de heuristische verkenning; de inbedding in het historiografisch debat en de inhoudelijke uitwerking van een historisch onderzoek.


Voor de methodologische ondersteuning van het onderzoek worden methodologische modules aangeboden. De student heeft de keuze uit een jaarlijks wisselend aanbod van modules (o.a. prosopografie en netwerkanalyse; Geografische Informatie Systemen; tekst- en discoursanalyse; metrologie en tijdrekenkunde; het ontwerp van databanken voor historisch onderzoek; mondelinge geschiedenis etc.)

Daarnaast wordt de studenten ook de mogelijkheid geboden te participeren aan minstens één wetenschappelijke bijeenkomst, waarvan achteraf een kritische reflectie wordt opgesteld.