Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Taal in bedrijf - Communiceren voor organisaties

Studiegidsnr:2002FLWMPC
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Bernolet
Katrien Verreyken
Mike Beyers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het uitgangspunt van dit opleidingsonderdeel is dat grondig inzicht nagestreefd wordt in de determinanten van tekstopbouw, in procedures voor informatiebeheer en -presentatie, en in effecten van tekstopbouw. 

In het opleidingsonderdeel Taal in Bedrijf maak je dan ook kennis met verschillende vormen van communicatie die gehanteerd worden in een professionele context. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het ontwikkelen van communicatievaardigheden, maar ook aan reflectie over de gemaakte keuzes. Invalshoek hierbij zijn de bevindingen uit communicatieonderzoek, met name die uit taalbeheersingsonderzoek.

Thema’s

De volgende vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie komen aan bod:

Structureren en formuleren  (schriftelijk en mondeling)

Schriftelijke genres

1.       persberichten

2.       rapporten

3.       notulen

4.       instructieve teksten

5.       webcopy

6.       brochures

 

Mondelinge genres

1.       presentaties

2.       pitches