Religieuze letterkunde van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Studiegidsnr:2002FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kees Schepers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De docent van dit vak is dit jaar Kees Schepers.

In deze collegereeks maken de studenten kennis met twee belangrijke genres van Middelnederlandse geestelijke letterkunde:

.1. De Middelnederlandse en de vroegmoderne religieuze dialoog

We bestuderen verschillende soorten van religieuze dialoog, waarin verschillende deelnemers (het ik, de ratio, de ziel) verschillende rollen vervullen (meester of leerling, belerend of lerend)

We lezen de teksten, bespreken en analyseren de inhoud, de doelstelling, de functie en de context van de dialogen.

.2.  De Middelnederlandse mystieke preek

We maken kennis met de veelvormigheid van de Middelnederlandse mystieke preek (zowel origineel als vertaald). We verdiepen ons in de taal en concepten, we contextualiseren de verschillende impliciete communicatie-situaties, we analyseren de ontwikkelingen in het genre, en we volgen – zover we kunnen – de auteurs op hun inhoudelijk avontuurlijke tocht.