Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Beleid en regelgeving erfgoed

Studiegidsnr:2002FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gregory Vercauteren
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Aan de hand van hoorcolleges krijgen de studenten inzicht in de regelgeving rond cultureel en onroerend erfgoed.
  • Aan de hand van groepsdiscussies , oefeningen en een individuele opdracht vergelijken we de Vlaamse regelgeving met regelgeving in andere regio’s (Brussel, Wallonië) en omringende landen (Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, UK ...)
  • Via de analyse van diverse cases bespreken we wat de Vlaamse regelgeving concreet betekent voor de erkenning en de subsidiëring van diverse soorten erfgoedactoren (bv. beheerders van monumenten, archeologische sites, musea, archieven, lokale erfgoeddiensten …. ).
  • Tijdens groepsdiscussies en oefeningen  staan we stil bij diverse actuele kwesties in het erfgoedbeleid: zoals erfgoed & identiteit (cf. discussies over de nationale canon, omgang met beladen erfgoed zoals koloniaal erfgoed), financiering van de erfgoedzorg, erfgoed & ecologische duurzaamheid, participatie ...