Ontwerpen van interacties: inleiding

Studiegidsnr:2002FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kristof Vaes
Lukas Van Campenhout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

16 uur hoorcolleges
Kristof Vaes: 8 uur hoorcollege (Positive Design - Design for Wellbeing)
Lukas Van Campenhout: 8 uur hoorcollege (Embodied Interaction, User Experience, Esthetics and Ethics of Interaction)

8 uur lezingen en workshops /seminars + verslag
(Ondersteuning via erasmus partners)