I-Reactoren

Studiegidsnr:2002FTIREA
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Breugelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Basisbegrippen en -definities (reactiesnelheid bij veranderlijk volume, kinetiek van homogene reacties, herhaling thermodynamica, …).
  • Ontwerp en vergelijking van enkelvoudige ideale reactoren voor enkelvoudige reacties (de discontinue reactor, de continue roerketel en de propstroomreactor).
  • Ontwerp van reactoren voor parallelle reacties om een optimale productdistributie te verkrijgen.
  • Keuze van de temperatuur en het temperatuursverloop van niet-isotherme reactoren (adiabatische en niet-adiabatische reactoren).
  • Inleiding tot niet-ideale stromingsprofielen en verschillende vloeistofmodellen (bv. verblijfstijdspreiding, dispersiemodel, …).
  • Inleiding tot heterogene reacties (gepakte bed reactor).