Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

De clinical leader als regisseur van zorgprocessen

Studiegidsnr:2002GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid 2002GENVEV. Dit opleidingsonderdeel kan pas opgenomen worden in het studieprogramma indien een student geslaagd is voor 2001GENVEV of 2001GENVEV gelijktijdig in het studieprogramma opgenomen heeft.
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Franck
Olaf Timmermans
Peter Van Bogaert
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel  is gebaseerd op het aanbieden van managementvaardigheden vanuit 8 paradoxale managementrollen gestoeld op het theoretisch model van de concurrerende waarden van Robert Quin et al.  De hoorcolleges worden verzorgd door gastdocenten uit verschillende domeinen in de gezondheidszorg. De studenten krijgen de gelegenheid om in discussie te gaan met deze experten op basis van de aangeboden leerstof en oefeningen. Daarnaast krijgt de student de kans om op basis van eigen casuastiek vaardigheden in de context van interprofessioneel samenwerken met andere zorgverleners te oefenen.