Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Gevorderde kwalitatieve methoden

Studiegidsnr:2002OIWGKL
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Vincent Donche
Katrien Cuyvers
Lieke Lochten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze module heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met een aantal gevorderde kwalitatieve onderzoeksmethoden en analysetechnieken. Er wordt stil gestaan bij kenmerken, methoden, processen en kwaliteitsvereisten van vormen van gevalstudie-onderzoek (m.i.v. actie-onderzoek en ontwerponderzoek) in opleidings- en onderwijscontexten. Daarnaast wordt op een toepassingsgerichte wijze ervaring opgedaan met gevorderde analysetechnieken in NVIVO.