Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

IT governance

Studiegidsnr:2002TEWMHB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven De Haes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel behandelt het IT governance proces dat er voor moet zorgen dat er een afstemming (alignment) ontstaat tussen de business en IT en dat IT waarde creërt voor de onderneming. Achtereenvolgens worden deze processen op strategisch, management en operationeel niveau besproken en worden instrumenten zoals strategische informatiesysteemplanning, IT performance management, IT portfolio management, information economics, service level agreements, informatiebeveiliging ... bestudeerd. Er gaat verder aandacht naar hoe deze concepten in de praktijk kunnen worden toegepast aan de hand van het COBIT raamwerk. De centrale concepten worden ingeoefend in groepsopdrachten rond een geïntegreerde case.