Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biomechanica

Studiegidsnr:2002WETBIM
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Aerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt nagegaan hoe fysische (mechanische) wetmatigheden de morfologie en de biologische prestatie van het menselijke en dierlijke bouwplan beïnvloeden. Daarvoor worden mechanische principes toegepast op het musculo-skeletale systeem. Complexe morfologie wordt hierbij gereduceerd tot eenvoudige mathematische modellen.

  • Kinematische analyse : historiek, film- en videotechniek, transducertechnologie, afgeleide variabelen, smoothing...
  • Basis mechanica in een biologische context : krachten, momenten, momenten van inertie, impuls, momentum, energie fluctuaties, arbeid, vermogen.
  • Statisch en dynamisch evenwicht : voorwaarden en toepassingen, inverse dynamica..
  • Materiaaleigenschappen in een biologische context : lineaire en niet-lineaire elasticiteit, tensie - compressie, schuifspanning, buiging, viscoelasticiteit, belang van elastische materialen in de biologie.
  • Materiaaleigenschappen: been, kraakbeen ...
  • Mechanica van spier-pees-complexen : lengte-tensie relatie, kracht-lengte relatie, arbeid, vermogen, tensie-aanpassing, morfologische relaties, dynamisch gedrag van het spier-pees-complex...