Biomechanica

Studiegidsnr:2002WETBIM
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Aerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt nagegaan hoe fysische (mechanische) wetmatigheden de morfologie en de biologische prestatie van het menselijke en dierlijke bouwplan beïnvloeden. Daarvoor worden mechanische principes toegepast op het musculo-skeletale systeem. Complexe morfologie wordt hierbij gereduceerd tot eenvoudige mathematische modellen.

  • Kinematische analyse : historiek, film- en videotechniek, transducertechnologie, afgeleide variabelen, smoothing...
  • Basis mechanica in een biologische context : krachten, momenten, momenten van inertie, impuls, momentum, energie fluctuaties, arbeid, vermogen.
  • Statisch en dynamisch evenwicht : voorwaarden en toepassingen, inverse dynamica..
  • Materiaaleigenschappen in een biologische context : lineaire en niet-lineaire elasticiteit, tensie - compressie, schuifspanning, buiging, viscoelasticiteit, belang van elastische materialen in de biologie.
  • Materiaaleigenschappen: been, kraakbeen ...
  • Mechanica van spier-pees-complexen : lengte-tensie relatie, kracht-lengte relatie, arbeid, vermogen, tensie-aanpassing, morfologische relaties, dynamisch gedrag van het spier-pees-complex...