Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Advanced electron microscopy

Course Code :2002WETELM
Study domain:Physics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Sequentiality:Student has obtained a credit for Microscopy and Spectroscopy of Nanosystems or is enrolled for it.
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Armand Béché
Timothy Pennycook

3. Course contents *

The course covers the principles of different electron microscopy techniques. The following topics will be covered:

High resolution electron microscopy: annular dark field electron microscopy, analytical techniques, advanced phase imaging methods