IP, HRM en communicatie

Studiegidsnr:2002WETJSA
Vakgebied:Chemie
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anne Smekens
Martin Bosman
Marie-José Luys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Partim communicatie:
De verschillende aspecten van communicatie (nl. lichaamstaal, communicatiestijlen) en een aantal typische werk-gerelateerde communicatievormen  (nl. vergadering, presentatie, brainstorm, evaluatie, slecht-nieuws situaties,...) en interculturele communicatie; training in presentatievaardigheden.
Partim HRM:
De cursus doelt op het bieden van een aantal oriëntatiepunten inzake Human Resources in een professionele werkomgeving, waarbij een aantal onderwerpen worden belicht vanuit werknemer en organisatieperspectief, inclusief zichtspunten op leiderschap en socialisatie in de onderneming, inzichten inzake R&D teamdynamiek.
Partim IP:
De cursus heeft tot doel de studenten op de hoogte te brengen van de basisprincipes binnen intellectuele eigendom merken, modellen, octrooien, trade secrets, auteursrecht. Wie kan IP aanvragen,  hoe verkrijgen. Bespreken van juridische acties die men kan ondernemen bij ongewenste namaak door anderen. Octrooiendatabases zijn een enorme bron van technische en wetenschappelijke kennis. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de voornaamste databases en het zoeken daarin als ondersteuning voor hun wetenschappelijk onderzoek.