Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stage

Studiegidsnr:2002WETMOB
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Milorad Milosevic

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De mobiliteit is geen opleidingsonderdeel maar een verplichting om tijdens de vijfjarige opleiding tot Master in de Fysica minstens voor 12 ECTS-studiepunten credits te verwerven aan een andere universiteit of wetenschappelijke instelling of door een stage in een bedrijf.

Meer informatie is te vinden in het stage reglement dat te vinden is op de Fysica-Valven op blackboard onder Thesissen/Mobiliteit.